STUDNIE GŁĘBINOWE - REALIZACJA

Budowa studni głębinowej składa się z kilku etapów.


Po kontakcie telefonicznym następuje spotkanie z Klientem na jego posesji i wyznaczenie najbardziej odpowiedniego miejsca zgodnie z zachowaniem następujących odległości:

  • 5m od granicy działki,
  • minimum 7,5m od rowu przydrożnego,
  • 15m od szamb, kompostowników, budynków inwentarskich i zbiorników na gnojowicę,
  • 30m od uprzednio oczyszczonego drenażu rozsączającego,
  • 70 m od drenażu rozsączającego nieoczyszczone ścieki, a także od utwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych.

Po ustaleniu wszystkich szczegółów, gwarantujemy Ci, że w wyznaczonym miejscu powstanie studnia głębinowa o wydajności minimum 2m3 na dobę. W przypadku braku takiej wydajności nie poniesiesz żadnych kosztów.

Następnie przyjeżdża nasze urządzenie wiertnicze. Rozstawiamy maszynę do kopania studni i przy metodzie wiercenia na prawy obieg płuczki, wykopujemy dołek płuczkowy.

Rozstawienie maszynyRozstawienie maszyny
Wykopanie dołka płuczkowegoUstawienie maszyny do wiercenia studni

Odwierty studzienne rozpoczynamy od wywiercenia otworu świdrem ślimakowym (średnicą 198mm) pod kolumnę rur obsadowych (o średnicy 180mm). Następnie dociskamy rury obsadowe do warstwy izolacyjnej, a tym samym do wody gruntowej.

Rozpoczęcie wiercenia studniRozpoczęcie wiercenia 198mmWiercenie studni

Potem dochodzi do zasadniczego wiercenia studni głębinowej. Jeśli wiercimy metodą udarowo-obrotową, używamy dolnego młotka oraz sprężarki o wysokiej wydajności. Przy metodzie na prawy obieg płuczki wiertniczej, korzystamy z świdra trójgryzowego.

Wiercenie zasadnicze studniWiercenie zasadnicze
Wiercenie metodą udarowo-obrotowąWiercenie studni metodą udarowo-obrotową
Wiercenie metodą udarowo-obrotowąWiercenie metodą udarowo-obrotową

Zasadnicze odwierty studni głębinowych odbywają się do momentu przewiercenia warstwy wodonośnej. Żeby uzyskać odpowiednią ilość wody, należy także powiercić kilka metrów głębiej. Wtedy będzie miejsce na osadzenie rury podfiltrowej.

Kolejny etap naszych prac to osadzenie rur studziennych PCV w otworze kolumny.

deklaracja

Jeśli studnie wiercone są w pokładach piasku lub żwiru, osłaniamy filtry specjalną siatką studniarską. Zabezpiecza ona przed dostaniem się do studni głębinowej nawet najdrobniejszej drobinki piasku.

 siatka studniarska - filtr siatka studniarska siatka studniarska

Następnie obsypujemy studnię specjalnie do tego przygotowanym, płukanym żwirem, niezawierającym drobinek piasku. Zapełniamy nim przestrzeń pomiędzy wywierconym otworem, a kolumną rur PCV.

Obsypanie studni żwirem płukanymżwir płukanyObsypanie studni

Jednym z najważniejszych etapów budowy studni głębinowej jest wykonanie korka compactonitowo-cementowego. Wykonuje się go w warstwie izolacyjnej, która oddziela wody gruntowe od głębinowych.

W następnej kolejności zajmujemy się pompowaniem. Używamy specjalnej, odpornej na zanieczyszczenia pompy z pływającymi wirnikami. Pompujemy do momentu uzyskania klarowności.

  • Do tego celu używamy specjalnej pompy z pływającymi wirnikami odpornej na zanieczyszczenia, pompujemy do momentu uzyskania klarowności.
Pompowanie wody

Końcowym etapem jest określenie wydajności studni oraz jej dezynfekcja roztworem podchlorynu sodu.

Zajmujemy się również kompleksowym wykonaniem przyłącza studni do budynku oraz doborem wszystkich urządzeń tj. pompy głębinowej, zbiornika przeponowego, wyłączników, manometrów itp. Możemy również wykonać przyłącze budowlane na potrzeby budowy domu z przygotowaniem do późniejszego zainstalowania w domu.

Przyłącze studniStudnia przyłącze wodne
PrzyłączeWykop przyłącza wodnego
Przyłacze studnia głębinowaRozdzielacz przyłącze