CENNIK

Cena wykonania studni wynosi 260 do 280 zł netto za metr bieżący.

Absolutny brak ukrytych kosztów (nie doliczamy żadnych dopłat do rur obsadowych, dojazdów itp.)

Ostateczna cena zostaje ustalona po oględzinach miejsca odwiertu i jest uzależniona od profilu geologicznego, ukształtowania terenu, sposobu wykonania odwiertu oraz innych utrudnień.

W przypadku gdy w studni będzie mniej niż 2m3/dobę inwestor nie ponosi kosztów związanych z pracami wiertniczymi naszej firmy.

Cena przyłącza budowlanego: 2000-2500 zł (cena zależna od rodzaju pompy oraz głębokości studni)

Cena kompleksowego podłączenia studni do budynku wynosi od 3000 zł w zależności od rodzaju pompy, głębokości studni, odległości studni od budynku, wielkości zastosowanego zbiornika przeponowego.

 

Odwierty pionowe do pomp ciepła - cena 120 zł za metr netto wraz z sondami.

Koszt odwiertu obejmuje optymalne rozmieszczenie sond na placu budowy, koszt wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania odwiertu oraz zainstalowanie sond zalanych glikolem.

 

Pozostałe prace wiertnicze tj, piezometry, studnie odwadniające, studnie chłonne itp. do uzgodnienia na indywidualne zapytanie klienta.